Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Chronische Zorgprogramma’s zijn nog meer persoonsgericht

De doorontwikkeling van de chronische Zorgprogramma’s staat steeds meer in het teken van de implementatie van zelfmanagement en persoonsgerichte zorg. Mooie voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen in gespreksvoering, waarbij zorgverlener en patiënt meer vanuit gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek gaan, de mogelijkheid om bloeddrukmetingen thuis uit te voeren en het stimuleren dat patiënten deelnemen aan beweeggroepen.
Eind 2019 neemt bijna 100% van onze aangesloten huisartsenpraktijken deel aan alle zorgprogramma’s en zien we een mooi resultaat op alle fronten op de prestatie-indicatoren. Onze consulenten hebben nauw contact met onze huisartsenpraktijken en volgen de ontwikkelingen, geven inzichten en ondersteuning om de kwaliteit van zorg binnen de zorgprogramma’s op peil te houden en te optimaliseren.

Onze consulenten zijn: 
Moniek Gordijn, Marleen Everaars en Suzannne van Liempt

Astma & COPD

Het transmuraal formularium voor Astma & COPD is herzien en geactualiseerd naar de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Een mooie stap om het medicatie gebruik te optimaliseren voor deze groep patiënten en de praktijken inzicht te geven in het voorschrijfbeleid van Astma- en COPD-medicatie.

Diabetes

Bij de overgang van Care2U naar VipLive bleek het een uitdaging om te realiseren dat de diabetesverpleegkundigen op afstand in de HIS-en konden werken. Dit is uiteindelijk mogelijk gemaakt.

Een zorg was dat de cijfers van de voetzorg het afgelopen jaar terugliep, zonder direct aanwijsbare oorzaak. Hierop is ingespeeld door een extra voetscholing aan te bieden aan alle praktijkondersteuners die is verzorgd door podotherapeuten. Dit zal ook in 2020 onder de aandacht blijven.

Onze diabetesverpleegkundigen zijn:
Ceciel Strik, Peet van Mol, Yvette van Kooten en Wendy Brouwers

CVRM

In 2019 is de nieuwe NHG standaard CVRM uitgekomen. Deze richtlijn is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn CVRM.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de vorige richtlijn zijn dat er meer plaats is voor maatwerk en dat aandacht voor leefstijl een belangrijkere plaats gekregen heeft. Een gezonde leefstijl kan tot 80% van de hart- en vaatziekten voorkomen.
De persoonsgerichte zorg komt in deze richtlijn meer tot zijn recht en het uitgangspunt van het bij deze richtlijn is is gedeelde besluitvorming. Dit is als volgt in de richtlijn opgenomen:

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLi)

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLi) is een combinatie van advies over en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. De GLi is bedoeld voor gemotiveerde mensen met overgewicht gerelateerd gezondheidsrisico en heeft als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt te bereiken.

RCH werkt samen met ZoHealthy Leefstijl & Preventie en kan op deze manier patiënten doorverwijzen naar een leefstijlcoach. In 2019 is deze samenwerking voorbereid waardoor vanaf 2020 deze leefstijlinterventie ook beschikbaar is in de regio Midden-Brabant.

Wat hebben we bereikt bij de chronische zorgprogramma’s?

Onze plannen voor 2020 zijn:

Benchmark

Zorggroep RCH Midden-Brabant neemt deel aan de Landelijke Benchmark voor zorggroepen om de kwaliteit van de zorgprogramma’s te monitoren en te kunnen vergelijken. Per zorgprogramma registreren we de resultaten op een aantal indicatoren die betrekking hebben op de meetwaarden van de patiënten. Op die manier kunnen de resultaten van de zorggroepen met elkaar worden vergeleken.
Op deze pagina zijn onze resultaten per zorgprogramma weergegeven.

Start DBC per 1-1-2010, 100% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-1-2011, 99% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-10-2015 90% huisartsen neemt deel

​Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 98% huisartsen neemt deel

Start DBC per 1-7-2012 (zorgverzekeraar VGZ) en 1-1-2013 (zorgverzekeraar CZ), 98% huisartsen neemt deel

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn