Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Eén huisartsenorganisatie in Midden Brabant

In 2018 hebben de Stichting Huisartsenzorg Midden-Brabant (SHMB) en RCH activiteiten ontwikkeld in afstemming met LHV-kring Midden-Brabant om te komen tot één huisartsenorganisatie in de regio. In 2019 is dit integratieproces verder vormgegeven en zijn de missie, visie en kernwaarden van de nieuwe organisatie geformuleerd. De uitkomst hiervan dient als kompas voor het verder vormgeven van de integratie in 2020.

Team RCH

We hebben in 2019 ons team uitgebreid met drie nieuwe collega’s, Suzan Knikkink als programmamanager Samendraads, Herman Savelkouls als adviseur huisartsencapaciteit en Wendy Brouwers als diabetesverpleegkundige.

Ook hebben we te maken gehad met een aantal interne verschuivingen.
Zo heeft Suzanne van Liempt de vacature van consulent ingevuld. Is Katja Stam naast haar taken als financieel medewerker ook nu ook werkzaam op het secretariaat. Tot slot biedt Jeske Oosterwaal biedt ondersteuning bij personeelszaken naast haar functie als administratief medewerker. Twee medewerkers zijn uit dienst getreden.

19

Medewerkers

12,56

FTE

0,48

Verzuim

3,89

Gemiddelde verzuim dagen

Team kaderartsen

Binnen ons team van de kaderartsen heeft Gerrit van Roekel zijn taken als kaderarts astma/COPD overgedragen aan Wim Oomen en Frans Blessing. Vanaf november ondersteunen zij samen de zorgprogramma’s astma/COPD. Frans is al langer verbonden aan beide zorgprogramma. Nieuw bij onze zorggroep is Wim Oomen.

Wim Oomen en Frans Blessing

Wij zijn bereikbaar via het secretariaat

Neem contact op Katja Stam of Marion Nikkels