Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Ouderenzorg

In 2019 is het zorgprogramma Kwetsbare ouderen verder geïmplementeerd binnen de regio. Het aantal deelnemende praktijken is dit jaar toegenomen van 70% naar 80%. Ook is veel aandacht besteed aan het verder concretiseren van de samenwerkingsafspraken in de regio.

Het Zorg- en Behandel Wensenformulier is met succes geïntroduceerd. Dit formulier is een hulpmiddel in het gesprek over vroegtijdige zorgplanning en geeft richting aan de zorg in de laatste levensfase. Om deze introductie van het formulier te versterken zijn er mooie animatiefilmpjes gemaakt voor de patiënt en voor de zorgverleners. In 2020 zal dit regiobreed uitgerold worden.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Moniek Gordijn