Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Praktijkmanagers onmisbaar

We beseffen maar al te goed dat de enorme arbeidskrapte slechts deels is op te vangen door het aantrekken van nieuw personeel. De benodigde capaciteit wordt ook bepaald door de efficiency van de bedrijfsvoering van de praktijk. Daarbij gaat het over grip hebben op de instroom, inzicht hebben in de interne procesvoering en goede samenwerking met andere zorgverleners bij het doorverwijzen van patiënten. De praktijkmanager heeft hierin een sleutelrol.
In de regio hebben wij 34 praktijkmanagers in beeld, die werken bij 63 van de 100 praktijken. Deze praktijkmanagers treffen elkaar vier keer per jaar tijdens een netwerkbijeenkomst, waar ervaringen worden uitgewisseld en actuele thema’s aan de orde worden gesteld. RCH ondersteunt dit netwerk en is vraagbaak voor de praktijkmanagers. In 2019 zijn binnen het netwerk onder andere de volgende thema’s behandeld; AVG, personeelsbeleid, contracteerproces, inzet verpleegkundig specialisten, inzet van het instrument PraktijkDiagnose. De praktijkmanagers hebben ook een online forum waarop ze informatie uitwisselen en elkaar bevragen.

PraktijkDiagnose

In 2019 is bij 24 praktijken de PraktijkDiagnose ingezet. Eind 2019 is hierover een benchmark bijeenkomst georganiseerd met alle praktijken die deze PraktijkDiagnose tot dan toe hebben laten uitvoeren. Tijdens deze bijeenkomst is in een open sfeer met elkaar besproken welke uitdagingen de praktijken zien en hoe deze aan te pakken zijn.

De wet Arbeidsmarkt in Balans raakt ons allemaal

Deze wet is per 1 januari 2020 in werking getreden. Ter voorbereiding hierop is door RCH en LHV Kring Midden-Brabant in 2019 een informatiebijeenkomst over dit thema georganiseerd.

Het was een goed bezochte bijeenkomst voor onze leden, praktijkmedewerkers en waarnemers. Juristen van het kantoor Dirkzwager gingen uitvoering in op de praktische gevolgen van de nieuwe regels voor flexkrachten, detachering, payrolling en de positie van zzp’ers.

Vragen die aan de orde kwamen zijn:

Heb je de bijeenkomst gemist of nog aanvullende vragen? Neem contact met ons op.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Annemarie Cromwijk