Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Samendraads voegt de d(r)aad bij het woord

Het doel van Samendraads is om hoogwaardige toekomstbestendige zorg te bieden door intensieve samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. Zeker stellen dat in Midden-Brabant ook in de toekomst alle patiënten de zorg kunnen blijven ontvangen die ze nodig hebben. Dat is de uitdaging waar alle partijen in de sector voor staan. Samenwerking is hiervoor essentieel. Daarom is er ‘Samendraads’.

De financiële middelen in de zorg zijn echter beperkt. Er zijn te weinig mensen in de zorg aan het werk en daarnaast wil men in Nederland niet dat de kosten erg oplopen. Goede samenwerking is dan essentieel om een kans te maken dit dilemma op te lossen. Samenwerking binnen de eerstelijn, binnen de tweede lijn en zeker ook samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Daar staat Samendraads voor.

In 2018 stond Samendraads nog in het teken van het vormen van een hecht multidisciplinair team, bestaande uit ETZ (Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis), zorggroep RCH Midden Brabant, ZorgBelang en zorgverzekeraars VGZ en CZ.

In 2019 werd de d(r)aad bij het woord gevoegd! Er staat nu een hecht team onder leiding van 2 inspirerende en volhardende bestuurders, Angela van Liempd en Anita Wydoodt.
Samendraads heeft in 2019 een professionaliseringsstap kunnen zetten. Dit was mogelijk omdat er de afgelopen jaren een stevig fundament was neergezet.

Wat hebben we al bereikt?

In 2019 is de overlegstructuur binnen het programma Samendraads aangepast. In het derde kwartaal is een nieuwe programmamanager voor Samendraads aangesteld, Suzan Knikkink. Suzan verricht onafhankelijk zowel voor ETZ als RCH Samendraads-werkzaamheden. Door uitbreiding van de Samendraads initiatieven is het Samendraadsteam uitgebreid met een aantal enthousiaste zorgprofessionals. In 2019 is veel gezaaid om in 2020 te kunnen oogsten!

De kunst is om met Samendraads als netwerkorganisatie de zorg zo te gaan inrichten dat we de patiënten behandelen en gaan zien op de juiste plaats. Soms is dat het ziekenhuis, vaak is het de huisartsenpraktijk. Dit op een manier dat zorgverleners niet het gevoel ervaren dat zaken bij elkaar ‘over de schutting gegooid worden’. Samendraads is de dirigent in deze samenwerking. Samendraads kan door deze samenwerkingsvorm de medische contacten in de regio ‘vloeibaar maken’. Als deze samenwerking goed loopt is het goed voor de zorg en draagt het bij aan het werkplezier van de zorgverleners. Met een beetje geluk kunnen we dan ook makkelijker huisartsen vinden die zich in de regio willen vestigen.

Wat gaan we in 2020 doen?

Foto uit de Buitenpost van het ETZ van december 2019 met van links naar rechts: Suzan Knikkink (programmamanager Samendraads), Jernt Korst (huisarts/kaderarts bewegingsapparaat en programmateam lid), Leonie Tromp (huisarts, kaderarts CVRM en programmateamlid) en Balasz Zsabo (cardioloog ETZ).

Hartfalen

De afgelopen jaren zijn voorbijgevlogen en met een zeer goed resultaat voor het zorgprogramma Hartfalen. Door middel van goede en gerichte scholing bij de start van het zorgprogramma heeft de werkgroep hartfalen (bestaande uit een cardioloog, een kaderhuisarts CVRM, hartfalenverpleegkundigen en een praktijkondersteuner) inhoudelijke kennis uitgewisseld met de huisartsen en praktijkondersteuners.
Dit heeft geresulteerd in 85% deelname huisartsenpraktijken en is de populatie hartfalen door het goed registreren beter in beeld gebracht. 

De komende drie jaar zal dit zorgprogramma zeker doorgaan en staat deskundigheidsbevordering en samenwerking 1e en 2e lijn hoog op de speerpunten lijst voor de komende jaren!

Wat hebben we bereikt?

Fractuurpreventie

Dit zorgprogramma is gestart op 22-2-2018 met de eerste scholing fractuurpreventie voor huisartsen en praktijkondersteuners.

In het zorgprogramma richten we ons in de eerste lijn op het verminderen van het breukrisico na een eerdere breuk bij ouderen in Midden-Brabant. Dit doen we in aanvulling op en in samenwerking met de bestaande osteoporoseklinieken in het ElisabethTweeStedenZiekenhuis (ETZ).

Wat hebben we bereikt?

Wat gaan we in 2020 doen?

Wil je meer weten of heb je een vraag?

eem contact op met Suzan Knikkink, Inge van den Borne of Moniek Gordijn