Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

AVG: de nieuwe Functionaris Gegevensbescherming gaat aan de slag

Eind 2019 heeft RCH Folkert van Hasselt aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming en is namens de zorggroep ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van privacy wet- en regelgeving binnen de organisatie. Daarnaast adviseert hij de RCH over de inrichting van privacy en informatieveiligheid binnen de organisatie. Binnen de organisatie is in 2019 een ‘interne scan’ uitgevoerd om onze eigen informatiehuishouding in kaart te brengen. Met de resultaten daarvan zullen eventuele verbeteringen planmatig geïmplementeerd worden.

Steeds meer digitaal

Door diverse praktijken is in 2019 dankbaar gebruik gemaakt van de door de RCH geboden ondersteuning bij het in gebruik nemen van ZorgMail waarmee veilig vertrouwelijke informatie gemaild kan worden. Er was hierdoor in de loop van het jaar een toename te zien in de behoefte aan een veilig e-mailadres voor praktijkmedewerkers. In 2019 is hiervoor een speciaal abonnement beschikbaar gesteld tegen een meerprijs.

Daarnaast is op kleine schaal gestart met ondersteuning bij de koppeling van de spirometriemeting aan het HIS. In 2020 zal deze ondersteuning verder uitgebreid worden.

In 2019 is een start gemaakt met het digitaal ondertekenen van contracten en overeenkomsten. We hebben gekozen voor het aanbod van SignRequest. Het digitaal ondertekenen is voor het eerst ingezet bij de ondertekening van het project OPEN. Dit is succesvol verlopen.

Onze ICT plannen voor 2020

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Tjetske Gerbranda of Thomas Krans

02

Digitale zaken

Hoofdstukken