Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Stroomlijnen informatie-systemen: van Care2U naar VIPLive

Na een zorgvuldig onderzoek in 2018, is in 2019 de overstap gemaakt van Keten Informatie Systeem (KIS): Care2U naar VIPLive Calculus. VIPLive haalt de benodigde informatie uit het HIS. Dubbele administratie door de praktijken wordt hiermee voorkomen.

De implementatie omvatte de opzet van protocollen per ketenzorgitem, het gebruik van VIPLive door de diabetesverpleegkundige en de logistiek en registratie rondom de verwijzingen. De module “VIP Samenwerken”, waarbij zorgverleners op een veilige manier kunnen communiceren met een patiënt, is geïmplementeerd als onderdeel van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Deze module zal nog verder uitgerold worden in 2020. Als onderdeel van de implementatie zijn alle praktijken en ketenpartners geïnstrueerd en begeleid in het hele traject.

In 2020 worden nog meer mogelijkheden van het uitgebreide VIP platform aangeboden in de regio. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beeldbelconsulten.

Vermindering van het aantal HIS-en

In 2018 is binnen de RCH het besluit genomen om het aantal HIS-en in de regio tot twee terug te brengen. De gedachte hierachter is dat de RCH de praktijken méér en beter kan ondersteunen door de focus te leggen op een beperkt aantal HIS-en. Dit zonder de verplichting om over te stappen. Na een uitgebreid traject hebben OmniHis en Pharmapartners (Medicom) besloten om een mantelovereenkomst op te stellen, waarlangs de diensten van deze leveranciers kunnen gaan lopen. In 2020 zal dit project verder uitgerold en afgerond worden.

OPEN

In 2019 hebben RCH, Kring en SHMB de krachten gebundeld om het OPEN-programma in regio Midden-Brabant vorm te geven. OPEN staat voor “Ontsluiten van Patiëntgegevens van de Eerstelijnszorg in Nederland”. Het programma zorgt ervoor dat patiënten (die dat willen), veilig en gratis inzage kunnen hebben in hun medische gegevens. Deze inzage is een wettelijke verplichting die vanaf 1 juli 2020 geldt. Het doel hierachter is om patiënten meer regie te geven over de eigen gezondheid. Na deze bundeling van krachten in 2019, zal in 2020 het programma verder uitgerold worden.

De doelen voor 2020 zijn:

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Tjetske Gerbranda of Thomas Krans

02

Digitale zaken

Hoofdstukken