Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Voorwoord

Veel woorden uit ons vorige jaarverslag zouden hier gewoon weer kunnen worden herhaald. Dat doen we echter niet, want het getuigt niet van realiteitszin als we op het moment van het formuleren van dit voorwoord (juli 2020) voorbij zouden gaan aan de feitelijke situatie die velen van ons geraakt heeft: de gevolgen van het coronavirus. Medio 2020 lijkt het jaar 2019 zo ver weg van wat we toen als normaal hebben ervaren, dat we dit moment nog bewuster willen gebruiken om te reflecteren.

We zien als Raad van Bestuur, dat al onze aangesloten huisartsen, praktijkmedewerkers, ketenpartners en RCH-medewerkers met veel veerkracht en innovaties laten zien dat ze met en ondanks de corona-maatregelen de zorg qua omvang en kwaliteit weer op orde hebben.

Gelukkig blijkt de basis van al onze werkzaamheden in het belang van patiënt en professional stevig te zijn en kunnen we dit ook terug zien in dit jaarverslag.

We danken eenieder hartelijk die hieraan bijgedragen heeft.

Wij zijn een hechte organisatie, voor en door huisartsen, die in een uitbreidende netwerkstructuur een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseert.

Angela van Liempd en Theo Bisschops

Raad van Bestuur Zorggroep RCH Midden-Brabant

Hoofdstukken