Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Jaarverslag

2019

Jaarverslag 2019 - Onze krachten bundelen

Een toonaangevende eerstelijn in Midden-Brabant organiseren

Zorgverleners

Het totaal aantal gecontracteerde zorgverleners betrokken bij de uitvoering van de zorgprogramma’s blijft redelijk constant ten opzichte van voorgaande jaren.

Huisartsen

2018
159
2019*
159

Diëtisten

2018
38
2019*
38

Optometristen

2018
25
2019*
28

Pedicures

2018
107
2019*
111

Podotherapeuten
 

2018
21
2019*
21

Maatschap/
internisten

2018
1
2019*
1

Maatschap/
oogartsen

2018
1
2019*
1

Maatschap/
longartsen

2018
1
2019*
1

Medewerkers zorggroep (inclusief diabetesverpleegkundigen)

2018
2011,33 fte
2019*
2012,2 fte

Diabetesverpleegkundigen
 

2018
42,80 fte
2019*
42,96 fte

* Peildatum 01-01-2020

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Neem contact op met Jeske Oosterwaal, Katja Stam of Dennis Heinen

06

Het jaar in cijfers

Hoofdstukken